Contact Us


ADDRESS :

dermaindia
Subashree Industrial Park,
Plot No. 2,
Venkateswara Nagar Main Road,
Venkateswara Nagar,
Off. IT Corridor, Perungudi
Chennai-600 096 Tamil Nadu, India.

Enquiry :

  • +91 93855 55805
  • (10am – 5pm)

  • Customer Care :
  • +91 99625 63941,
  • +91 94450 39411(10am – 5pm)

Mobile :

Sales Team:
A.Udhayaraja: 9380295068
B.Deenadayalan: 9444073941
B.Deva: 9313102244
C.Iyappan: 9445039417
V.Vigneshraja: 9445039413
M.Hari: 9445861551
A.Seitbasha: 9444393941
K.Vigneshwaran: 9445456256
S.Murugesan: 9445861562
A.Shabeeb: 9445510036
T.Arun: 9445678060
A.Manirajan: 9445036161
M.Prakash: 9445296345
A.Mohamed: 9445063838
M.Perumal: 9445861550
K.Shiva: 9445191951
A.Kumaresan: 9444560103
M.Sugumar: 9445039412
D.Rajendra Kumar: 9962913941
Service Team:
A.Shanmugam: 9445039415
T.Sathya: 9444500992
K.Venkatesan: 9445435953
R.Mohan Kumar: 9445510035
K.Karthik: 9445039416
S.Rajkumar: 9445809019
K.Rajesh: 9445293452
H.Azeez: 8939069961
J.Sathish: 9445889905
M.Velayutham: 9444514748
M.Balakumar: 9445348444
P.V.Murugan: 9445678805
S.Kamal: 9445123345
G.Dillibabu: 9445114678
S.Praveen: 9176239411
R.Ajai: 9445406362
S.Vivek: 9444500991
T.Sathurmugan: 9176709411
D.Govindarajan: 9894289024
Chief Engineers
T.S.Dayabaran: 9444452094
M.Shankar: 9444452086
J.Sathish Kumar: 9445565365
S.Jayaprakash: 9445344111


More enquiries
K.A.Raja: 94440 33941
S.L.N.Iyengar: 94440 23941
B.Karthikeyan: 94452 80810
B.Shankaran: 94449 03941
A.Subramani: 94458 39495
M.Ramachandran: 93497 41141
V.Raghuraman: 93855 55807
B.Dillibabu: 94450 39418
E.A.Kabeer: 94450 26161
Y.Bappu: 94441 13941
R.Ashok: 94450 39410